Search

Årets hittil mest etterspurte....

Det har vært mange som har spurt etter resultatene i årets NM Finale. Her er de. Som man kan se har det vært tett i toppen i begge soloklassene når det gjelder dommerenes stemmer, mens fordelingen av folkets stemmer er noe mer ujevn. Vi så på flere fordelingsnøkler når det kom til å fordele folkets stemmer som poeng. Vi landet på en modell som ser ut til å ha fungert helt utmerket, hvor SMS avstemmingen kan endre et resultat men fortsatt lar fagdommerne ha et viktig "ord med i spillet". For Karaoke NM er det svært viktig at våre særdeles kompetente dommere utgjør en viktig vekt på skåla når fru Justitia skal vekte hvem som skal representere Norge i Verdensmesterskapet i Karaoke.Denne gangen viser det seg også at uansett hvilken av de diskuterte fordelingsnøklene for SMS vi hadde benyttet kunne ikke dette endret sluttresultatet. Samtidig ser man jo at folkets stemmer via SMS var en avgjørende faktor i både klassen for herrer og klassen for duett. Vi gratulerer ALLE våre finalister med strålende innsats og spesielt til alle våre nybakte norgesmestere.

205 views0 comments

Recent Posts

See All